O-EVENT 2010 Etapp3 - Upplösningen av LEDX-Cup under ZOOrienteringen
Intervjuer med HD-21:orna under andra etappen av LEDX-Cup under O-EVENT 2010. Denna etapp med namnet ZOOrintering gick av stapeln i Borås Djurpark med TC på Alidebergsområdet.