O-campTV Besöker O-EVENT08 - Downhill Sprint
7-9 November 2008 hölls o-event i Borås återigen . I 3-dagars-eventet ingick Sprint By Night, Adventure Camp, Downhill Sprint och Zoo-orienteringen. Eventet var mycket lyckat och deltagarantalet var större än någonsin. O-campTVs Orange & Grön var där och dokumenterade händelserna under Adventure Camps äventyrsbana och Downhill sprintens TC på Borås Arena.